İstanbul

Depo Güvenliği 2023: Daha fazla farkındalık ve üretkenlik elde edin

Depo Güvenliği 2023: Daha fazla farkındalık ve üretkenlik elde edin

Deponuzda endüstriyel ekipmanların, hasarlı mal ve ekipmanların dahil olduğu kazalar veya yaralanmalar sıklıkla meydana geliyor mu? O zaman sıra depo güvenliğini ve dolayısıyla verimliliği artırmanın zamanıdır. Depoda neyin önemli olduğunu ve güvenliği nasıl artırabileceğinizi açıklıyoruz.

İnceleme: Depodaki kazaların sayısı hâlâ yüksek


Depoda her yıl ortalamanın üzerinde kaza meydana geliyor. Rakamlar yalan söylemez: Alman Yasal Kaza Sigortası (DGUV)  , 2021 yılındaki iş kazalarına ilişkin güncel istatistikleriyle, yalnızca forklift kazası riskinin arttığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda hangi intralojistik alanların kazaya en yatkın olduğunu da gösteriyor :  

 • Malzeme taşıma ekipmanları gibi endüstriyel konveyörlerin karıştığı 34.051 kaza
 • 20.802 kaza zemin, kapı vb. gibi seviye düzeyindeki yapılardan kaynaklanmaktadır.
 • Merdiven, merdiven, yükleme rampası vb. yüksek yapılardan kaynaklanan kazaların sayısı 9.223’tür.
 • Raf sistemleri , paletler ve raflarla ilgili 16.429 kaza
 • Toplam 15.383 forklift kazası rapor edildi 
 • Bunlardan 7.914’ü sürücü koltuklu forkliftlerle ilgilidir 
 • 11 ölümcül forklift kazası kaydedildi 
 • Bir önceki yıla göre forklift kazalarındaki artış ise  %12,4 (13.689 kaza) oldu.
 • Kazaların %20,7’sinde yaralı kişi forklifti kendisi kullanıyordu 
 • Vakaların %50,8’inde kazazedeye forklift çarptı veya ezildi 
   

Depo güvenliği 2023’te her zamankinden daha önemli 

Bu nedenle depo güvenliğinin de 2023 yılında önemli bir rol oynaması gerektiği açıktır. Özellikle insanları, malları ve makineleri korumanın yanı sıra her zaman daha fazla üretkenlik ve daha düşük hasar maliyetleri de söz konusu olduğundan. Ve bir kaza durumunda işverenin veya depo işletmecisinin kusurlu olduğunun tespiti halinde, bu durum maliyetli ve hatta cezai sonuçlar doğurabilmektedir.

Teknoloji de sürekli gelişiyor, bu da depodaki çalışmayı daha otomatik hale getiriyor, ancak aynı zamanda daha karmaşık ve bazen kafa karıştırıcı hale getiriyor. Ancak endişelenmeyin: 2023’te güvenlik açısından iyi hazırlanmanızı sağlamak için aynı derecede gelişmiş organizasyonel ve teknik önlemler de mevcut. Ancak önce “depo” işyerinde hangi güvenlik risklerinin mevcut olduğuna bir göz atalım.

Depoda hangi güvenlik riskleri var?

Çalışanların dikkatsizliği veya dikkatsizliği, güvenlik önlemlerinin olmaması veya dikkate alınmaması, eğitim veya farkındalık eksikliği genellikle depoda güvenlik risklerine yol açar. Buna, kullanılan ekipmanların, rafların ve endüstriyel forkliftlerin kötü durumu veya bakım eksikliği de dahildir. Çoğu zaman gerekli önlemlerin uygulanması yetersizdir. Sonuçlar bazen ciddidir:

 • Raftan veya yük kaldırırken nesnelerin düşmesi ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Depo çalışanları nem ve kirden dolayı kayabilirler.
 • Unutulan veya işaretlenmeyen öğeler, tehlikeli takılma tehlikeleri ve engeller haline gelir.
 • Çalışma platformları kullanılıyorsa çok yüksekten düşmeler meydana gelebilir.
 • Forkliftlerle veya diğer endüstriyel forkliftlerle çarpışmalar meydana gelirse, bunun sonucunda genellikle ezilme yaralanmaları veya daha ciddi (ölümcül dahil) yaralanmalar meydana gelir.

Toyota çalışanlarını güvende tutmak için neler yapıyor?  

Görüyorsunuz: İnsanları korumak ve aynı zamanda üretkenliği artırmak için yüksek düzeyde güvenlik şarttır. Toyota Material Handling olarak bunu çok iyi biliyoruz ve liderlerimizi, çalışanlarımızın sağlığına odaklanan bir kültür yaratma konusunda güçlendiriyoruz. Sıfır yaralanma ve işle ilgili hastalık hedefini takip ediyoruz.

Başarımız bizi haklı çıkarıyor: Çalışanlarımızın %47’si halihazırda, sağlık ve güvenlik yönetimine ilişkin ISO 45001 standardına göre bağımsız olarak sertifikalandırılmış şirket birimlerinde çalışıyor. En iyi uygulamaları, bizim gibi Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın (EU-OSHA) kampanya ortakları olan diğer lider şirketlerle düzenli olarak paylaşıyoruz.

Dahası, aktif işyeri öğrenme alanları sürekli sağlık ve güvenlik eğitimi sağlar. Pratik alıştırmalar aracılığıyla, kök neden analizleri ve ramak kala veya gerçek olayların sonuçları Toyota “5 S” yöntemi kullanılarak görsel olarak sunuluyor ve yeni önleme tedbirleri, güvenlik araçları ve koruyucu ekipmanlar tanıtılıyor. 

Depoda güvenliği etkili bir şekilde artıran 5 nokta:

1. Güvenlik farkındalığı yaratın

Depoda güvenliği artırmanın en büyük araçlarından biri olası tehlikelere ilişkin bilgiyi şeffaf hale getirmek ve çalışanları dikkatlerinden dolayı ödüllendirmektir (örneğin sürücü eğitimi veya özel ekip mücadeleleri yoluyla).

2. Tehlike kaynaklarından kaçının
Depo planlamasına güvenlik en baştan dahil edilmelidir: Tehlikeli alanlar işaretlenmeli, trafik ve yaya yolları belirlenmeli, erişim kısıtlamaları belirlenmeli, hız sınırları asılmalı ve yüksek raflı depolara uyarı işaretleri iliştirilmelidir.

3. Ergonomiyi artırın
İşyerleri ve makinelerin iyi düşünülmüş yapısı sayesinde kas-iskelet sistemi yaralanma riskleri en aza indirilebilir. Gereksiz kaldırma hareketlerini önlemek veya “forklift” iş istasyonunu daha ergonomik hale getirmek için teknik yardımlardan da yararlanın.

4. Özel çalışma talimatları
Standart talimatların takip edilmesi depo güvenliğinin artırılmasına yardımcı olur. Örneğin, uygun iş kıyafeti giyerek, cihazı kullanmadan önce bir “güvenlik kontrolü” gerçekleştirerek veya özel endüstriyel forkliftlerin ve ilgili şarj altyapısının kullanım talimatlarına uyularak.

5. Düzenli güvenlik kontrolleri
Uygun önleyici tedbirler alınırsa depolardaki kazaların çoğu önlenebilir. Buna cihazlar, yapılar ve raf sistemleri üzerinde düzenli güvenlik kontrollerinin yapılması da dahildir .

Sürücü eğitiminin güvenlikteki rolü nedir? 

Depo güvenliği için en önemli faktör insan-makine arayüzüdür. Başka bir deyişle: endüstriyel forkliftlerin çalışması her zaman her depolama alanında en yüksek güvenlik düzeyini garanti edecek şekilde tasarlanmalıdır. Bunun için “DGUV Yönetmeliği 68 ve DGUV Prensibi 308-001 uyarınca Seviye 1 Genel Yeterliliği”nin başarıyla tamamlanmış olması şarttır .

 

Toyota’da   temel sürücü eğitimigenellikle ön forkliftte gerçekleşir. Bununla birlikte alınan endüstriyel forkliftler için sürücü belgesi (FFZ), size endüstriyel forkliftleri sürücü koltuğu veya sürücü kabini ile kullanma hakkı verir.yüksek kaldırmalı sipariş toplayıcılargibi özel endüstriyel forkliftlerin taşınması,DGUV yönetmeliği 68 ve DGUV prensibi 308-001 uyarınca ek seviye 2 yeterliliği gerektirir.

Toyota’da direk ve ön forklift eğitimine ulaşın

Özellikle istif aracı konusunda yoruma yer vardı, bu nedenle DGUV Aralık 2022’den bu yana ek yeterlilikte bundan açıkça bahsetmektedir. Bunu Toyota’da uzun süredir yaptığımız ve yaklaşık 2.400 katılımcımızın büyük bir kısmının her yıl Reach Truck’larda ek yeterlilikleri tamamladığından , burada zengin bir deneyimden faydalanabiliriz.

Ancak sürücülerin temel sürücü eğitimini, özel tip forkliftler için ek seviye 2 yeterliliğini veya hatta  DGUV Kuralı 112-199’a göre halatla iniş eğitimini tamamlamış olması fark etmez ; sürücü eğitimi ister eğitim merkezlerimizden birinde ister sizin yerinizde gerçekleştirilsin : Çalışanlarınıza…  Forklift lisansı alırsanız , yalnızca endüstriyel forklift kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda daha fazla güvenlik bilinci de kazanacaksınız. Bunun sonucunda hasar ve işçilik maliyetleriyle birlikte kaza riski de azalırken, depodaki verimlilik ve üretkenlik de artıyor.

Toyota I_Site ile çarpışmaları etkili bir şekilde azaltın

Dijitalleşmenin artması depodaki güvenliği de artırıyor. Telematik forkliftlerimiz, çarpışma durumunda Toyota I_Site gibi bir filo yönetim sistemiyle birlikte cihazı, sürücüyü ve olayın zaman dilimini kaydeden ve kaydeden şok sensörlerine sahiptir. Yani bunlar ve şunları yapacaksınız:

 • Bir çarpışma durumunda derhal bilgilendirilir,

 • gerekli tedbirleri başlatabilir

 • ve hasarlı endüstriyel forkliftleri derhal bloke edin.

Ancak bu sadece bir yön: Sürücülerin çarpışma uyarılarından haberdar olması daha temkinli bir sürüş tarzına yol açıyor. Bireysel güvenlik bilinci artar, bu da kaza riskini kalıcı olarak azaltır.

Bu kanıtlanmış motivasyon etkisi oyun yoluyla da arttırılabilir. Anahtar kelime oyunlaştırma : I_Site tarafından toplanan verilere dayanarak sürücü ekipleri meslektaşlarına meydan okuyabilir ve böylece iş yerinde güvenliği artırabilir.

Hangi aksesuarlar depoda güvenliği artırır? 

İnsan faktörünün yanı sıra doğru teknoloji de büyük rol oynuyor. Bu nedenle cihazları alırken veya kiralarken güvenilir güvenlik özelliklerine sahip olduklarından emin olun. Depolama güvenliğini daha da artırmak için uygun aksesuar ürünlerine de yatırım yapın :

 • Uyarı spot ışıkları, yaklaşan forklifti yerde mavi veya kırmızı bir nokta ile gösterir ve yoldan geçenleri uyarır. 
 • Geri vites alarmları yakındaki insanları uyaran beyaz bir ses üretir. Çoğunlukla görmezden gelinen olağan bip sesinin aksine, bu bip sesinin bir uyarı sinyali olarak tanınması çok daha kolaydır.
 • Çatal kamera sistemleri kolaylıkla sonradan takılabilir ve forklift çatalını, yükü gitmesi gereken yere güvenli bir şekilde getiren bir kayıt cihazına dönüştürebilir.
 • SpotMe sistemleri, endüstriyel bir ekipman yaklaştığında parlak LED yanıp sönen ışıklarla uyarı verir. Her yere kurulabilen sabit uyarı sistemleri kazaları etkin bir şekilde önlüyor.
 • Emniyet sistemleri, AB Direktifi 95/63/EC’ye uygun olarak forkliftin yana devrilmesi durumunda sürücüyü koruyabilir.
 • Panoramik dikiz aynaları sınırsız 180° görüş alanını garanti ederek her durumda arkaya doğru en uygun mekansal yönlendirmeyi sağlar.
 • Alarm şeritleri kapıları ve yükleme rampalarını korumak için kullanılır. Potansiyel riskler konusunda farkındalık yaratırlar ve uzun vadede farkındalığı artırırlar.

Toyota tavsiyesi: Evinize daha fazla saklama güvenliği sağlayın 

Tehlikeleri bilmek bir şeydir. Ancak depolama güvenliğini kalıcı olarak artırmak için önleme ilk önce gelmelidir. Burada desteğe ihtiyacınız varsa deneyimli Toyota uzmanlarının bilgi birikimini şirketinize taşıyabilirsiniz. 

Depo süreçlerinizi sizinle birlikte analiz edip bireysel risk yönetimi geliştiriyoruz. Güvenlikle ilgili tüm hususları dikkate alarak güvenebileceğiniz bir tür rehber alacaksınız. O zaman depo güvenliğinizi yalnızca 2023 yılında değil, daha uzun yıllar boyunca da yüksek tutabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Whatsapp'ı Aç
Merhabalar👋
Yardıma İhtiyacın Var mı?