İstanbul

Depoda Yangından En Doğru Korunma: En Önemli Beş Önlem

Depoda Yangından En Doğru Korunma: En Önemli Beş Önlem

Büyük endüstriyel yangın hasarlarının üçte birinden fazlası depolarda meydana gelir. Depolama alanındaki bir yangın, şirketler için özellikle yıkıcı olabilir ve hatta şirketin varlığını tehlikeye atabilir. Bu nedenle yangından korunma konsepti tamamen düşünülmeli ve depodaki kullanım, lojistik ve konveyör teknolojisindeki sürekli değişikliklere uyarlanmalıdır.

Yangından korunma her şeyin başı ve sonudur

Depodaki yangından korunma esas olarak model endüstriyel inşaat yönergelerine dayanmaktadır (MIndBauRL, 2014). Direktife göre endüstriyel binalar “ürün ve malların üretimi […] veya depolanması için kullanılan” binalardır. Direktif, bileşenlerin yangına dayanıklılığı, yapı malzemelerinin yanıcılığı, yangın ve yangınla mücadele bölümlerinin boyutu ve kaçış yollarının düzeni, konumu ve uzunluğuna ilişkin minimum gereklilikleri düzenlemektedir. 

İnşaat öncesi depo planlanırken depodaki yangından korunma dikkate alınmalıdır. Yangının önlenmesi ve depodaki malların güvenli dağıtımı açısından en uygun güvenlik koşullarını sağlamanın tek yolu budur. Ancak yangından korunma sadece yapısal bir konu değil, aynı zamanda çalışanların da üstlendiği bir konudur. Depoda çalışan her kişi, doğru hareket ederek yangın riskini ve yangının sonuçlarını kendisi azaltabilir. 

Yangından korunma, yangını tetikleyebilecek olası durumların önlenmesi ve dolayısıyla yangın riskinin minimuma indirilmesi anlamına gelir. Alınması gereken bazı önemli tedbirler var. Sadece yapısal önlemlerin değil, çalışanların alabileceği ve dikkate alabileceği önlemlerin de dikkate alınması gerekiyor.

Endüstriyel binalarda ve depolarda yapısal yangından korunma önlemleri

Modern depolar genellikle dar koridorlardan ve 10 ila 20 metre yüksekliğinde raflardan oluşur. Temel olarak depo ne kadar yüksek olursa, yangından korunma gereksinimleri de o kadar yüksek olur. Büyük yükseklikler genellikle yangınların manuel olarak söndürülmesini zorlaştırdığından, 7,5 metre veya daha yüksek yükseklikte depolanan ürünler için bağımsız yangın söndürme sistemleri veya sprinkler sistemleri gereklidir. Yüksekliği 9 metre veya daha fazla olan yüksek raflı depolar için ek gerekliliklerin karşılanması gerekir. Bunlar yüksek tavanlı sistemlere yönelik önerilerde bulunabilir (VDI 3564, 2016). 

İşletmelerde yangından yeterli düzeyde korunmak için yangın alarm sistemlerinin kurulumu da çok önemlidir. Farklı yangın alarm sistemleri bulunmaktadır. Alevlere, renge veya dumana tepki verirler. Özellikle depo yangınlarında duman oluşumu göz ardı edilmemelidir. Yangın dumanı özellikle çalışanlar için tehlike oluşturmaktadır. Çoğu insan alevlerden değil, zehirli duman gazlarından ölmektedir.

Doğru söndürme maddesi

Su, köpük veya gazla çalışan tam ve yarı otomatik söndürme sistemleri de bulunmaktadır. Depolarda söndürücü madde seçimi öncelikle depolanan malzeme ve maddelere bağlıdır. Aşağıdaki yangın sınıfları arasında bir ayrım yapılır: 

  • Yangın sınıfı A: Katı, parıldayan maddeler 
  • Yangın sınıfı B: Sıvı veya sıvı maddeler 
  • Yangın sınıfı C: Gaz halindeki maddeler 
  • Yangın sınıfı D: Yanıcı metaller 
  • Yangın sınıfı F: Yemeklik sıvı ve katı yağlar 

Yanan maddeye bağlı olarak farklı söndürücü maddeler gereklidir. A, B ve C sınıfı yangınlara kor tozu içeren tozlu söndürücü kullanılarak müdahale edilebilir. Metal yangınları, metal yangın tozu ve gresli yangın söndürücü ile yemeklik sıvı ve katı yağların yakılmasıyla söndürülür. Bu söndürücü madde A ve B sınıfı yangınlarda da kullanılabilir. Köpüklü söndürücü aynı zamanda A ve B sınıfı yangınlar için de uygundur. Sulu söndürücü yalnızca A sınıfı yangınlarda, karbondioksitli söndürücü ise yalnızca B sınıfı yangınlarda kullanılabilir. 

Sıcak daldırma galvanizli ızgara zeminler, yangın söndürücü maddenin rafın alt seviyelerine de ulaşmasını sağlamak amacıyla tavana monte sprinkler sistemleri için uygundur. Su ve havayı geçirirler ve bu nedenle yağmurlama sistemlerinin kullanımı için idealdirler. Ayrıca su tahliye delikli kaplar veya su delikli raflar da kullanılabilir. Bu, söndürücü maddenin alt seviyelere kolayca sızabileceği anlamına gelir.

Kaçış yolları ve yangın bölmeleri

Raf sistemleri ve konveyör makineleri hizalanırken kaçış yollarının açık ve yangın durumunda kaçışa hazır olmasına dikkat edilmelidir. Çalışanların yangın nedeniyle artık çıkış bulamamaları durumunda depo yangınları hızla tehlikeye dönüşür. Yangının kaynağına ulaşılamadığında yangın aynı derecede tehlikeli hale gelir. Bu nedenle mobil raflarla yangından korunma konumu ayarlamak mümkündür. Gece boyunca, yangın durumunda yangının kaynağına erişim sağlamak için raflar arasındaki koridorlar otomatik olarak açılır. 

Depoda yangının yayılmasını ve yangının daha fazla zarar vermesini önlemek için yangın kompartımanlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Orman yangınlarında olduğu gibi yangının engellenmeden yayılmasını engellerler. Bu aynı zamanda itfaiye teşkilatının yangına hedefli bir şekilde müdahale etmesini kolaylaştırır ve yangının bitişikteki eşyalara zarar vermesi riskini azaltır. Yangın bölmelerine bölünme, açık alanların yanı sıra yangın duvarları kullanılarak da yapılabilir. Yangın bölmelerinin tasarımı MIndBauRL’deki Bölüm 6’ya dayanmaktadır. Yangın bariyerlerinin kurulumu, araçların ve çalışanların geçişini daha da güvence altına almak için yangın kapılarının kurulumunu da gerektirebilir.

Depo yangınlarından kaçının 

Tüm yapısal önlemlerin yanı sıra yangından korunma önlemleri de malzemelerin depolanmasına yansıyor. Yanıcı ve parlayıcı ürünler ayrı ayrı depolanmalı ve daha fazla riskten korunmalıdır. Eşyaların farklı alanlara bölünmesiyle yangın yükü de azaltılmış olur. Yangın yükü, malzemenin yangın davranışından ve sıcaklık-zaman davranışından kaynaklanır. Ayrı depolama yalnızca depoda güvenliği sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda, özellikle yüksek yangın koruma gereksinimlerine sahip alan özellikle alçakta tutuluyor. 

Ayrıca ürünler paketlenirken depodaki yangından korunma da dikkate alınmalıdır. Örneğin, ürünlerin depolandığı kutular genellikle maliyet nedeniyle alev geciktiricilerle işlenmez. Ayrıca kutunun üzerindeki etiketler veya mühürler yoğun duman oluşumunu ve zehirli dumanların salınmasını teşvik eder. 

Paletleri sarmak için kullanılan şrink film ticari binalarda da risk oluşturabilir. Her şeyden önce filmin koruyucu bir etkisi var. Kendi başına yangına neden olmaz ve hatta harici ısınmaya karşı bariyer görevi görebilir. Ancak film çok fazla ısınırsa yanıcı kuru malzemeye dönüşür ve bu da yangını daha da artırır. Gerekirse başka, daha güvenli paketleme yöntemleri aramanız gerekebilir. 

Yangından korunma insanlarla başlar 

Yangından korunma sadece depoda gerçekleşmez. Konu zaten şirket binasının kapılarında mevcut. Yangınların nedenleri söz konusu olduğunda kundakçılık büyük bir bileşendir. Yetkisiz kişilerin tesise girişi yüksek çitlerle engellenebilir. Ayrıca kameralar, tesisin iyi aydınlatılması ve izinsiz giriş alarm sistemleri, yetkisiz erişimin hızlı bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olur. Günlük operasyonlar sırasında ziyaretçi kartları yetkisiz kişileri caydırmaya yardımcı olabilir. 

Aynı zamanda deponun dış duvarlarında istiflenmiş palet gibi yanıcı maddelerin bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Kundakçılara ek bir hedef oluşturmamak için yüksek derecede yanıcı malzemeler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Kendi çalışanlarınızın ise özellikle sigara konusunda eğitilmesi gerekir ki, dikkatsizlikten dolayı istemeden kundakçıya dönüşmesinler. İdeal olarak, temiz sigara içme bölgeleri belirlenmeli ve diğer depolama alanlarında sigara içme yasakları konulmalıdır. 

Bir bakışta önemli gerçekler 

Yangından korunma, geniş kapsamlı düşünülmesi gereken büyük bir konudur. Endüstride depo planlanırken yangından korunma dikkate alınmalıdır. Yangından korunma kavramı, bir yangın durumunda alınan tüm yangından korunma önlemlerini içerir. Bu şekilde en iyi ihtimalle yangının yayılması önlenebilir ve hasar minimumda tutulabilir. Aşağıda en önemli 5 önlem yer almaktadır: 

  • Yağmurlama sistemleri: Yüksek irtifada bulunan malların manuel olarak söndürülmesi zordur. Tam veya yarı otomatik söndürme sistemleri burada idealdir. Depolanan maddelere bağlı olarak söndürücü madde olarak su, köpük ve gaz arasında seçim yapmalısınız. Depolanan ürünler kağıt gibi suya karşı hassassa, biraz daha pahalı olan gazlı söndürme sisteminin seçilmesi tavsiye edilir. 
  • Kaçış ve kurtarma yolları: Yangın durumunda sadece depodaki çalışanlar için değil, kurtarma görevlileri için de yolun açık olması gerekir. Forkliftleri yerleştirirken ve rafları hizalarken kaçış ve kurtarma yolları dikkate alınmalıdır. 
  • Yangın bölmeleri: Yangının ve yangın söndürme suyunun sonuçlarını azaltmak için daha büyük salonlarda yangın bölmeleri kurulmalıdır. Bunlar, yangın kapıları da dahil olmak üzere yangın duvarları aracılığıyla oluşturulabileceği gibi açık alanlarda da oluşturulabilir. Yangından doğrudan etkilenmeyen eşyaların korunmasını sağlarlar. 
  • Yanıcı depolanan ürünler: Yalnızca yapısal yangından korunma önlemleri hayati önem taşımaz, aynı zamanda ürünler ve ürün ambalajları da risk oluşturabilir. Yangın yükü mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır. Bu, örneğin özellikle yangın tehlikesi olan malzemelerin ayrı bir alanda depolanmasıyla mümkündür. 
  • İnsanlardan kaynaklanan tehlikeler: Kundakçılık ve sigara içmek çalışanların ve dışarıdakilerin bizzat üstlendiği sorunlardır. Depoların korunması, çitler, kameralar ve hırsız alarm sistemleri kullanılarak tesislerin güvenliğinin sağlanmasıyla başlar. Şirket içinde çalışanların sigara içmesinden kaynaklanan yangın riskinin de dikkate alınması gerekir. Sigara içme bölgeleri ve sigara yasakları burada mevcuttur. 

Tüm faktörler dikkate alınsa bile depodaki yangın riski hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılamaz. Bununla birlikte, en azından yangının neden olduğu zararları sınırlamak için gerekli tüm koruyucu önlemler ve söndürme tedbirleri alınmalıdır. 

Her durum için doğru aksesuarlar 

Binalarda yangından korunma özellikle sanayi için önemlidir. Bir depodaki yangın, derhal önlem alınmazsa hızla büyük bir tehlikeye dönüşebilir. Yangın söndürücüler öncelikle çalışanların yangını hemen söndürmesi için mevcuttur. Mağazamızda ticari salonlarda kullanılmak üzere 6 kg’lık yangın söndürücüyü ve araçta veya endüstriyel ekipmanda taşımak için 2 kg’lık yangın söndürücüyü bulacaksınız . Bu aynı zamanda hareket halindeyken yangından korunmayı da sağlar. Her iki yangın söndürücü de toz söndürücü madde ile doldurulmuştur ve bu nedenle en yaygın yangın sınıfları A, B ve C’deki yangınlar için uygundur. 

Yangın battaniyemiz forklift yangınları için de idealdir . Oluşan yangının hızla söndürülmesini sağlar ve hatta akü yangınlarında kullanıma uygundur. Yangın söndürücülerle karşılaştırıldığında özellikle verimlidir ve aynı zamanda kompakt bir şekilde saklanabilir ve kolayca taşınabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Whatsapp'ı Aç
Merhabalar👋
Yardıma İhtiyacın Var mı?